Tafel van Betekenis

Tafel van Betekenis

Tafel van Betekenis

178 178 mensen hebben dit evenement bekeken.

De waarde van onze natuur in de Betekeniseconomie

Op woensdag 15 maart van 17.00 tot 19.00 uur gaan we tijdens de Tafel van Betekenis onder leiding van Brandaan Lub het gesprek aan over ‘De waarde van de natuur in de Betekeniseconomie.’
Speciale gasten voor deze avond zijn Jan den Ouden, ecoloog bij departement Omgevingswetenschappen van Wageningen Universiteit en Sander Bosman, regisseur landelijk gebied en participatie bij Gemeente Brummen.

Tijdens de Tafel van Betekenis voeren ondernemers en professionals uit de #Stedendriehoek verdiepende gesprekken over de #Betekeniseconomie. Samen zoeken we naar andere invullingen van het huidige economische systeem, waarin winstmaximalisatie een belangrijke aanjager is van klimaatverandering en ongelijkheid.

In de interactieve sessie van 15 maart gaan we samen existentiële vragen verkennen, zoals:
Wat is ‘natuur’ eigenlijk? Hoe verhouden wij ons als mens tot die natuur?
En: hoe richtinggevend is de natuur voor de inrichting van de leefomgeving in onze regio? Kunnen we natuur meer integraal onderdeel laten zijn van het vestigingsklimaat?

Wil jij ook meepraten over dit urgente onderwerp voor de transitionele opgaven waarvoor wij als regio staan? Meld je dan nu aan!

Ga naar de volgende URL om je te registreren voor dit evenement: https://www.linkedin.com/events/tafelvanbetekenis7034882088382156800/about/ →

 

Datum en tijd

15-03-2023 @ 17:00 aan
15-03-2023 @ 19:00

Share With Friends