Tafel van Betekenis

Tafel van Betekenis

Tafel van Betekenis

293 293 mensen hebben dit evenement bekeken.

We leven in een onrustige tijd. Of het nu over klimaat, economie, energie, landbouw of gezondheidszorg gaat, alles is in beweging en meningen buitelen over elkaar heen.
Veel moet anders. Dáár zijn we het vaak wel over eens. Maar op de vraag ‘Hoe dan?’ hebben we lastiger een antwoord.

Systemen zijn de afgelopen decennia zo complex geworden dat groepen mensen zich niet meer gehoord voelen en afhaken. In de drang naar oneindige economische groei via schaalgrootte en efficiency raken steeds meer mensen in de knel.

Henk Willem Tiktak denkt dat het anders kán. Inwoners zijn degenen die hun leefomgeving en elkaar het best kennen. Hij gelooft in een systeem waar de stem van inwoners in gelijkwaardigheid meetelt in een actieve samenwerking met lokale overheden en bedrijven.
Hij zet gebiedscoöperaties op waar inwoners en lokale ondernemers gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen omgeving en gebiedswaarden.

Door bijvoorbeeld eigen windmolens neer te zetten, een lokale voedselketen op te zetten, zorg in de eigen wijk te organiseren of afvalstromen lokaal in te richten. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord, in vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Er zijn talloze voorbeelden in Nederland van dit soort lokale systemen waardoor er meer waarde in het eigen gebied blijft of ontwikkeld wordt.
Vaak weet men dat echter niet van elkaar. Het wiel wordt op veel plekken opnieuw uitgevonden of men is er niet naar op zoek. Henk Willem is van mening dat dit beter georganiseerd kan worden.

Tijdens de Tafel van Betekenis op 21 september as bij Impact Plek in Apeldoorn neemt Henk Willem ons mee op reis vanuit onze eigen omgeving en ideeën om samen te onderzoeken hoe we het systeem kunnen kantelen.

Aanmelden

Ga naar de volgende URL om je te registreren voor dit evenement: http://[contact-form-7%20id=301%20title=Contactformulier%201] →

 

Datum en tijd

21-09-2022 @ 17:00 aan
21-09-2022 @ 19:00

Share With Friends